Wijkcommissie Boomstede

De Wijkcommissie Boomstede is opgericht op 13 november 1996 en heeft als doel de leefbaarheid in de wijk te vergroten en daartoe een zo breed mogelijk gesprek in de wijk op te starten. De wijkcommissie heeft geen vertegenwoordigende functie (gezien het relatief kleine aantal bewoners dat zich met de commissie bezig houdt is dit ook niet mogelijk).

De Wijkcommissie bestaat momenteel uit:

  • Chris Baggel
  • Cees Keijzer
  • Diana Kragten
  • Lizette Takkebos
  • Chris van Mansom
  • Maaike van Halen
  • Bas Grotenhuis
  • Co Geytenbeek

Wilt u zich ook inzetten voor de Wijkcommissie of op een andere manier een bijdrage leveren, neem dan contact met ons op.

Visie

De Wijkcommissie Boomstede bestaat uit vrijwilligers die iets willen betekenen voor hun wijk. Uit de interesses van de commissieleden en zaken die zich aandienen ontstaan agendapunten waar de commissieleden zich mee bezig houden.

Het doel cq. de visie van de Wijkcommissie is dat de belangen van de inwoners voorop moeten staan in de aanpak en oplossing die de commissie voor het onderwerp kiest.

De Wijkcommissie is geen gekozen vertegenwoordiging van de bewoners van de wijk maar vertegenwoordigd de wijk wel, het is daarom in principe aan iedere bewoner vrij om zitting te nemen in de Wijkcommissie. U wordt daartoe dan ook van harte uitgenodigd.

De wijkcommissie heeft de volgende punten op de agenda staan: