Actualiteiten

Gemeente vraagt (eindelijk) uw mening!

2012-11-10

Buren van Lage Weide

Na een jaar stilte, uitstel en omtrekkende bewegingen rondom het plan om windmolens op Lage Weide te plaatsen, laat de gemeente Utrecht weer van zich horen. Misschien hebt u vorige week het wijkbericht in de bus gekregen. Zo niet, dan kunt u het hier inzien. In dit bericht vindt u een kaartje met de 13 mogelijke locaties voor windturbines die initiatiefnemer Energie-U gevonden heeft. Nu deze locaties bekend zijn gaat de gemeente de komende maanden verschillende onderzoeken doen. De belangrijkste zijn een Milieueffectrapportage (MER) en een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA).

Zowel voor de MER als voor de MKBA heeft de gemeente op papier gezet wat er precies onderzocht wordt en hoe deze onderzoeken plaats zullen vinden. Dit staat in respectievelijk de Notitie van reikwijdte en detailniveau voor de MER en de Startnotitie MKBA. Het zijn twee lijvige notities waarvoor u wel een uurtje of twee moet uittrekken, als ze u helemaal wilt lezen. In één zin samengevat: De haalbaarheid van windmolens op het industrieterrein hangt af van de effecten (milieutechnische en maatschappelijke) op de omgeving. Die moeten dus worden onderzocht.

Raadsinformatieavond en inloopavonden

U kunt uw vragen hierover en visie hierop kwijt. De gemeente organiseert aanstaande dinsdag 13 november, van 20.45 tot 21.30 uur een Raadsinformatieavond op het Stadhuis, waar u mondeling uw vragen over de onderzoeken kunt stellen, mits u zich vooraf hebt aangemeld. Dit kan hier tot maandag 12 november, 10.00. Verder organiseert de gemeente vier inloopavonden in de omliggende wijken om aan bewoners en belanghebbenden deze twee notities uit te leggen. Ook kunt u daar informatie krijgen over de mogelijke locaties van de windmolens en het besluitvormingsproces.

Het gaat om de volgende vier avonden:

 • Donderdag 15 november
  Schepenbuurt en west: Zalencentrum Majella, Vleutensewefg 494
 • Maandag 19 november
  Zuilen: Vorstelijk Complex, Prinses Beatrixlaan 2a
 • Woensdag 21 november
  Leidsche Rijn: Kindercluster Voorn, Akkrumerraklaan 131
 • Woensdag 28 november
  Maarssenbroek: Kerkcentrum de Ark, Duivenkamp 844

Er is geen plenair programma. De informatie wordt vanuit informatiestands gegeven. U kunt gewoon tussen 19.30 uur en 22.00 uur binnenlopen. Als u niet op de inloopavond in u eigen wijk kunt komen, dan kunt u uiteraard ook naar een inloopavond in een andere wijk gaan.

Waarom zou u naar zo’n avond gaan?

Voor het eerst in een jaar tijd neemt de gemeente Utrecht de moeite u uitgebreider te informeren over het windmolenplan en wat dit kan betekenen voor uw woon- en leefomgeving. Alleen daarom al is het belangrijk om te gaan. Maar bovendien krijgt u van de gemeente de mogelijkheid mondeling en schriftelijk uw mening te geven. Dit kan van 1 november tot 12 december 2012. De gemeente noemt dit met een mooi woord ‘inspreken’. Formeel kunt u alleen inspreken op – dat wil zeggen uw mening geven over – de twee bovengenoemde notities over de MER en de MKBA. Wat ons betreft kunt u deze uitnodiging gerust wat ruimer nemen. Laat de gemeente weten wat u vindt van het plan om maximaal 13 windturbines op Lage Weide te plaatsen. U krijgt van de gemeente slechts twee keer een kans om uw mening te geven, namelijk nu en in mei/juni 2013, als de resultaten van de onderzoeken bekend zijn.

Grijp dus nu deze kans en laat van u horen! Wij kunnen niet garanderen dat de gemeente serieus met uw kritiek en bezwaren rekening zal houden. Volgens planning zal de gemeenteraad pas in september 2013 een besluit over dit plan nemen. Die keuze laat veel bewoners onnodig in onzekerheid. Dat vinden wij onacceptabel en Buren van Lage Weide zal er alles aan doen de politiek eerder tot andere gedachten te brengen.

Buren van Lage Weide

Buren van Lage Weide zal ook met een stand aanwezig zijn op de inloopavonden van de gemeente. We zullen u onze kijk op de zaken geven en u waar mogelijk adviseren hoe u het best uw schriftelijke reactie op de onderzoeken kunt geven. Uiteraard willen wij horen wat u van dit alles vindt. Niemand is tegen duurzaamheid. Hoe kunnen wij u, en u ons, het beste helpen om ervoor te zorgen dat dit slechte plan niet doorgaat? Als u zich al hebt aangemeld op onze site, kunt u bijvoorbeeld VIJF andere buren en bekenden informeren en aanbevelen zich bij ons aan te sluiten. Het enige wat ze hoeven te doen is een tegenstem te geven door zich op de site van De Buren van Lage Weide aan te melden met hun emailadres.

Hoe kunt u uw mening geven?

Behalve tijdens de inloopbijeenkomsten kunt u uw mening ook geven op de Raadsinformatieavond, via de website van de gemeente en per brief.

 • Op de Raadsinformatieavond op het stadhuis, dinsdag 13 november aanstaande, kunt u mondeling uw vragen stellen over de MER en de MKBA. Let op: vooraf hier aanmelden!
 • Op de website van de gemeente staat een inspraakformulier. Dit kunt u online invullen.
 • U kunt een brief sturen naar: Gemeente Utrecht, afd. Milieu en Mobiliteit Antwoordnummer 2276 3500 VP Utrecht (postzegel niet nodig)

Op de website van de gemeente Utrecht kunt u uitgebreide informatie vinden over het windmolenplan en het besluitvormingsproces.

Wij hopen u allemaal te zien tijdens één van de inloopavonden. Alleen door een massale opkomst en door ons standpunt duidelijk kenbaar te maken kunnen we de gemeente overtuigen dat het windmolenplan voor ons onaanvaardbaar is.

Nogmaals, meld u bij Buren van Lage Weide aan! Aantallen doen er toe: samen staan we sterk. En als u al overtuigd bent en zich bij ons hebt aangemeld, roep VIJF buren op hetzelfde te doen!

Jan Sakko,
Voorzitter Buren van Lage Weide

actualiteiten