Actualiteiten

Archief

Windturbines op Lage Weide?

2012-08-31

Nieuwsbrief van Buren van Lage Weide:
Wij nodigen u uit voor een debat met Utrechtse gemeenteraadsleden over het plan om windturbines op Lage Weide te plaatsen. Op deze avond leggen wij u de verschillende standpunten voor en zullen raadsleden met elkaar en met de zaal in debat gaan. Alle fracties zijn uitgenodigd.

Datum: maandag 10 september 2012, 19.30 uur zaal open.
Plaats : Kantine U.S.V. Elinkwijk
Hoofdingang: Theo Thijssenplein, Utrecht

Wat speelt er?

De gemeente Utrecht is van plan 140 meter hoge windturbines te bouwen op Lage Weide. Energie-U mag hiervoor een plan ontwikkelen. Veel bewoners uit de omliggende wijken, verenigd in Buren van Lage Weide, maken zich grote zorgen over de gevolgen: geluidsoverlast, slagschaduw, gezondheidsklachten en waardedaling van de huizen. Het uiteindelijke doel is: Utrecht klimaatneutraal in 2030. Er is echter al aangetoond dat de vermindering van de CO2-uitstoot door dit plan te verwaarlozen is.

Wat doet de gemeente Utrecht?

Omwonenden worden door de gemeente Utrecht nogal in onzekerheid gelaten. Ondanks ons aandringen schuift de politiek een echt inhoudelijk debat al bijna een jaar voor zich uit. Ondertussen gaat Energie-U door met de voorbereidingen. Wij hebben de fracties in de gemeenteraad opnieuw gevraagd hun standpunt te bepalen. Hierover wordt op 10 september gediscussieerd.

Landelijk verkiezingsthema?

Voor het project zijn miljoenen euro’s rijkssubsidie nodig. Zonder rijksbijdrage geen windmolens in Utrecht. Windenergie is afhankelijk van lokale én landelijke steun.

Aan wie geeft u uw stem?

De verkiezingsdebatten zijn volop aan de gang. Weet u al welke partij uw stem krijgt? Misschien twijfelt u nog. Het partijstandpunt over windmolens kan wellicht mede voor u de doorslag geven. Wij nodigen u van harte uit om 10 september aanwezig te zijn.

Wat kunt u verwachten?

  • Panel met experts
  • Debat met raadsleden over stellingen
  • Debat met de zaal

actualiteiten