Actualiteiten

Archief


Bloemstede | Boomstede

2012-07-27

In nauwe samenwerking met de wijkcommissies Bloemstede en Boomstede, wijkagent Sener Altunok en wijkbeheerder Mario van Dijk is er een signaleringsteam Bloemstede | Boomstede opgericht. Burgemeester Mirjam van ‘t Veld geeft op vrijdagavond 24 augustus om 20.00 uur in de school De Wilde Wingerd het startsein voor het nieuwe signaleringsteam Bloemstede | Boomstede.

Een signaleringsteam is een actieve vorm van buurtpreventie, waarbij de leden van het team voornamelijk ’s avonds laat en/of in het begin van de nacht in hun wijk op straat aanwezig zijn en een ronde maken door de wijk. Zij letten daarbij op ongewone of verdachte zaken en geven dat dan door aan de politie, waarmee zij in verbinding staan. Indien nodig worden ook wijkbewoners gewaarschuwd als er bij hun huis iets vreemds aan de hand is, zoals openstaande ramen of deuren of een auto die niet afgesloten is.

Het signaleringsteam is herkenbaar aan opvallende gekleurde oranje hesjes met de tekst “Signaleringsteam”.

Op vrijdag 24 augustus 2012 start het signaleringsteam met haar eerste loopronde in Boomstede en Bloemstede.

Programma:

 • om 20.00 uur koffie/thee;
 • welkomswoord door voorzitter Peter Brand, voorzitter van de wijkcommissie Bloemstede;
 • toespraak door burgemeester Mirjam van 't Veld;
 • toespraak door wijkagent Sener Altunok;
 • overhandiging hesjes/zaklantaarns door de burgemeester aan de leden van het signaleringsteam;
 • wandeling door de wijken onder leiding van de wijkagent.

Uitnodigingen:
 • de pers;
 • de wijkcommissies Boomstede en Bloemstede;
 • gebiedswethouder Vital van der Horst;
 • Cees Lauffer van het signaleringsteam Reigerskamp;
 • wijkchef politie Maarssen.

Als er nog bewoners zijn die mee willen doen met het signaleringsteam kunt u zich opgeven bij Mario van Dijk, Stichtse Vecht.

actualiteiten